top of page
austin-distel-mpN7xjKQ_Ns-unsplash-red.j

Zrównoważony rozwój firm

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.


Organizujemy warsztaty i pokazy edukujące w zakresie zero waste czy upcycling. Stawiamy na generowanie produktów zgodnie z zasadami ekonomii obiegu zamkniętego. Oferujemy inspirujące rozwiązania dla firm, które angażują pracowników do wspólnej pracy, a także pobudzają do działania we własnym zakresie, na rzecz ogólnego dobra.

Wspieramy działania, które wzmacniają pozycję jednostki poprzez modelowanie jej zaradności życiowej, nabywanie nowych umiejętności, rozwój osobisty i uwolnienie kreatywności.

Poprawa konkurencyjności

Odkrywamy możliwości firm

Zarządzanie strategiczne poprzez standardy CSR pomaga organizacji zwiększyć wydajność i wiarygodność biznesu. Pomaga zidentyfikować i zarządzać ryzykiem związanym ze społecznymi, środowiskowymi i etycznymi czynnikami, prowadzić dialog i angażować interesariuszy.

Pomagamy zwiększyć wydajność i efektywność przedsiębiorstwa poprzez zbieranie i analizę informacji o własnych działaniach oraz ich społecznym i środowiskowym wpływie. Wpływamy na poprawę współpracę między pracownikami firmy, racjonalizujemy jej wydatki, ograniczamy liczbę kryzysów, a także zaznajamiamy z branżą i runkiem konkurencji.

Promujemy firmy wprowadzające na rynek interesujący produkt do wykorzystania przez rękodzielników w branży DIY. Będąc łącznikiem na linii producent–konsument dbamy o to, by firmy odpowiadały na potrzeby klientów i docierały do nich z jak najtrafniej dobranym produktem.

bruce-mars-FWVMhUa_wbY-unsplash-red.jpg
Dla Organizacji: Zaangażuj się

Jeśli chcesz, żebyśmy opowiedzieli Ci o naszym wydarzeniu, wpisz poniżej swoje dane kontaktowe.

ul. Dobra 31, 60-595 Poznań

+48 721 712 661

Dziękujemy za przesłanie!

Dla Organizacji: Kontakt
bottom of page